logotyp

Kierownik Budowy – Inżynier Budowy

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Kierownikiem Budowy – Inwestorem
 • bieżąca koordynacja prac prowadzonych przez podwykonawców pod kątem terminowości, jakości i ilości a także zgodności z projektem oraz rozliczanie robót podwykonawczych
 • wykonywanie obmiarów i kosztorysów na potrzeby prowadzonych prac
 • analiza dokumentacji technicznej
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • utrzymywanie porządku na placu budowy, dbałość o przestrzeganie przepisów BHP
 • planowanie i koordynacja robót

 

Kwalifikacje i wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo
 • w przypadku Kierownika Budowy – posiadanie aktualnych uprawnień
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel, programu Norma Pro i AutoCad
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie na danym stanowisku będzie dodatkowym atutem

 

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz o przesyłanie aplikacji zawierającej następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie obecnej rekrutacji jak również przyszłych rekrutacji prowadzonych przez firmę PROF-BUD Jarosław Bąk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych”.