logotyp

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. „Zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”