logotyp

Realizacje

Przedstawiamy nasze realizacje

Budownictwo użyteczności publicznej Budownictwo przemysłowe Budownictwo mieszkaniowe Renowacja i rewitalizacja zabytków
Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim
Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim
Budowa Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie
Budowa Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie
Przebudowa i remont budynku nr 6 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr J. Bednarza w Świeciu
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV kondygnacyjnego w Świeciu – Osiedle Marianki
Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego dla firmy EWIKOR
Budowa Strażnicy Państwowej Powiatowej Straży pożarnej wraz z zapleczem użytkowym w Świeciu
Rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 8 w Świeciu
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. „Zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”
Budowa budynku wielorodzinnego IV kondygnacyjnego w Świeciu przy ul. Piłsudskiego
Budowa Wielkopowierzchniowego Wielobranżowego Składu Materiałowego w Pile- Skład Piła
Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych
Rozbudowa centrum dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim
Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów w Toruniu
Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku
Budowa Zakładu Przetwórstwa Ryb w Bydgoszczy
Budowa zakładu produkcji tektury i opakowań z tektury falistej w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie – Sulnowo
Wykonanie robót budowlanych na obiekcie PPO Nowa Wieś
Wykonanie komór na obiekcie SPO Warlubie
Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 6
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Wojska Polskiego 77
Wykonanie elewacji bloków w Bydgoszczy
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Ks. Krausego 15
Adaptacja wnętrz biurowych na pomieszczenia mieszkalne
Wykonanie robót budowlanych na obiekcie OUA Nowe Marzy
Budowa Pompowni Wodociągowej
Adaptacja budynków dla sieci sklepów POLOmarket
Prace wykończeniowe POLOmarketu w Solcu Kujawskim